AANPASSINGEN Protocollen IVM COVID19: 

* Bij binnenkomst mag u gelijk doorlopen naar de salon en zover mogelijk niet teveel aan raken. 

* Daar kunt u zelf u jas ophangen.

* Handen wassen en desinfecteren. 

* U bent niet verplicht om een mondkapje te dragen, hou rekening met de kleine ruimte en u  

en andere hun gezondheid, kom alleen! (mondkapjes zijn bij mij te verkrijgen voor € 0,50)

* Er staat ook een tussenschot op de nageltafel als extra bescherming. 

* Zelf draag ik een mondkapje en handschoenen.

* Alles wordt na iedere klant extra geventileerd,  gedesinfecteerd en gesteriliseerd.

* Bij verkoudheid of andere klachten blijft u thuis en wordt de afspraak verzet, dit geld voor beide partijen. Heeft u bij binnenkomst toch 1 of meerdere klachten kan ik u afspraak alsnog weigeren en verplaatsen. 

Huisregels Algemeen:

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling tussen de salon en cliënt, mits hier een tegenspraak op schriftelijke wijze is toegepast.

* Bij verhindering acht men tijdig 24 uur voorafgaand van de afspraak af te zeggen. mocht deze verplichting niet worden nagekomen mogen wij 50% van de afgesproken behandeling in rekening brengen. Ook als er via de Salon een verhindering plaats vind achten wij dit ook 24 uur voorafgaand de afspraak te vermelden. Beide partijen mogen hiervan afwijken indien zei verhindert zijn door overmacht, wat door de wet wordt aanvaard inbegrepen werkstakingen van beide partijen.

* Mocht u te laat komen om welke reden dan ook, als dit 15 minuten of langer is wordt de afspraak gecanceld en zal verplaatst moeten worden.  Ik plan naar aanleiding van de behandeling en werk strak op schema, zo kan ik zoveel mogelijk mensen van dienst zijn en wil graag de tijd voor een ieder nemen. tevens kan ik 50% van de afgesproken behandeling ik rekening brengen.  dus kortom wees op tijd. 

* Prijzen worden aangegeven op de website en in de salon, prijswijzigingen zullen minimaal 30 dagen voor de wijziging worden aangegeven. Na de gegeven behandeling zal er direct aan de gemaakte kosten moeten worden voldaan, dit kan contant of door middel van een Pin transactie / betaalverzoek.

* Bij een pin bedrag tot € 30,- worden er € 0,50  pin kosten in rekening gebracht.

* De salon stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade in welke aard dan ook, ontstaan nadat er met de cliënt en de salon er vanuit gaande dat door de cliënt de juiste informatie volstrekt is,  over eventuele relevante lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, allergieën, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.  

* De salon stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan de kunstnagels als,  men de nagels heeft onderhouden in een andere salon, Gebruik heeft gemaakt van middelen met agressieve chemicaliën zonder het gebruik van handschoenen, de kunstnagels opzettelijke heeft gestoten of heeft afgebeten/geknipt, de producten niet volgens gebruiksaanwijzing heeft gebruikt, het advies om medische hulp te zoeken niet heeft opgevolgd. 

* Door het gebruik van alcohol / desinfectie op de handen drogen de natuurlijke nagels uit, de natuurlijke nagel kan gaan krimpen door uitdroging en het kunstproduct kan daardoor los gaan zitten,  Hier is de salon niet aansprakelijk voor en wordt er van de cliënt verwacht de nagels goed te onderhouden door bv. de de nagels goed te oliën.  Goede nagelriem olie voorkomt uitdroging en zorgt dat de vocht balans op peil blijft, dit het min. 2x daags mag altijd vaker. 

* Klachten zullen adequaat in behandeling worden genomen mits deze op gepaste wijze worden gemeld. Deze dient binnen 7 dagen na de desbetreffende toedracht van de aard van de klacht te zijn medegedeeld schriftelijk of via de mail. Deze zal zorgvuldig worden behandeld door de eigenaar van de Salon, bij gegronde klachten zal tot een passende oplossing worden gezocht en eventueel het opnieuw verrichten van de behandeling. mocht er niet tot een overeenstemming worden gekomen zal de klager het geschil moeten voorleggen aan de wetgever of mediator.

* De Salon stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die zijn meegenomen naar de salon. 

* Indien de cliënt schade toebrengt aan de salon, meubilair, apparatuur, en/of producten zal er een schadevergoeding geëist worden. Bij diefstal zal ten alle tijden aangifte gedaan worden bij de politie. 

* Ten alle tijden heeft de eigenaar van de salon het recht een cliënt die zich niet naar toebehoren gedraagt, en na meerdere waarschuwingen ongehoord gedrag blijft vertonen de toegang te weigeren. 

* Baby's of jonge kinderen kunnen niet mee komen naar de salon, mits dit van te voren is besproken. 

* ivm Covid'19 is de spaarkaart tijdelijk niet geldig en kan er niet gespaard worden.

Voor de spaarkaart gelden de volgende regels.  Deze is uitsluitend inwisselbaar bij Beauty & Nails by Massie, een volle kaart is inwisselbaar voor behandeling naar keuze van minimale waarde. De kaart is niet inwisselbaar voor geld. De behandelingen gaan in overleg  tussen salon en Cliënt. De spaarkaart blijft geldig zolang de salon deze spaaractie voortzet. Mocht de salon beslissen niet verder te gaan met deze spaaractie zal dit tijdig kenbaar gemaakt worden, lopende spaarkaarten zullen nog correct afgehandeld worden.. De kaart is niet overdraagbaar aan derden. Bij diefstal of verlies van de spaarkaart is de salon niet verantwoordelijk.  

 

Privacy en persoonsgegevens:

* De persoonsgegevens zullen uitsluitend vertrouwelijk door de salon worden gebruikt en niet aan derden worden verstrekt. Dit volgens de richtlijnen van de Wet bescherming persoonsgegevens( AVG ).  Mocht u een workshop geven en daar producten bestellen van Oriflame zullen de persoonsgegevens worden doorgegeven aan Oriflame om u bestelling te kunnen verwerken, deze gegevens worden alleen gebruikt om u bestelling naar behoren te voldoen en zal voor geen andere doeleinden gebruikt worden, zo dan niet aan derden worden verstrekt. 

*Foto's van behandelingen worden uitsluitend geplaatst op social media/internet, na het geven van toestemming door de desbetreffende cliënt, dit kan ten allen tijden worden teruggedraaid in overleg met de salon en zullen de desbetreffende foto's worden verwijdert.  De salon stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele copyright na plaatsing op social media/internet. Het plaatsen van een foto door de cliënt wordt alleen toegestaan met toestemming van de salon.

* Tevens zal vertrouwelijke informatie die tijdens een behandeling wordt medegedeeld ten alle tijden aan de geheimhoudingsplicht voldoen, mits dit informatie is die op de grond van wettelijke bepalingen of een rechterlijke uitspraak informatie bevat die ten allen tijden door het rechtssysteem als straf rechterlijk wordt gezien. 

 

Garantie:

* Op de behandelingen zit een garantie van 5 dagen. Mits de cliënt niet aan de voorwaarden heeft voldaan ( zie Huisregels algemeen)

mocht u toch na 5 dagen problemen ondervinden, zal er ten alle tijden adequaat gehandeld worden.  Ook als u een nagel heeft gebroken door stoten of welke rede dan ook, kunt u altijd bellen om te kijken of we deze kunnen repareren.  Deze zal dan wel in rekening worden gebracht (kosten zie prijslijst)

Mocht u problemen ondervinden schroom niet en laat het me weten.